Kuukauden artikkelit: maaliskuu 2013

Piirihallituksen kannanotto 13.3.2013

 

TYÖTERVEYSPALVELUJEN JA TERVEYSKESKUSPALVELUJEN ERITYMINEN KUROTTAVA UMPEEN

Hämeen Vasemmistoliitto ry. vaatii terveyskeskusmaksujen poistamista. Näin työterveyshuollon ja terveyskeskusten palvelut saadaan potilaiden näkökulmasta tasa-arvoisiksi ja potilaiden valinnanvapautta voidaan vahvistaa.

[ Lue lisää → ]

TYÖTERVEYSPALVELUJEN JA TERVEYSKESKUSPALVELUJEN ERITYMINEN KUROTTAVA UMPEEN

Hämeen Vasemmistoliitto ry. vaatii terveyskeskusmaksujen poistamista. Näin työterveyshuollon ja terveyskeskusten palvelut saadaan potilaiden näkökulmasta tasa-arvoisiksi ja potilaiden valinnanvapautta voidaan vahvistaa. Hallituksen ja eduskunnan tulisi käynnistää terveyskeskusjärjestelmän tervehdyttämisohjelma, jossa turvataan laajemminkin terveyskeskuspalveluiden rahoitus, lääkäreiden ja muun henkilöstön koulutus ajanmukaiseen kansanterveystyöhön. Rahoitus palvelutuotannon turvaamiseksi terveyskeskuksissa tulee saada asteittain yhtä joustavaksi ja tarveohjautuvaksi kuin työterveyshuollon rahoituksessa on saatu […]

[ Lue lisää → ]