Rasismivapaata tekemistä riittää kaikille – ei rasistisille katupartioille

Hämeen Vasemmistoliiton piirihallitus edellyttää viranomaisten puuttuvan rasistisista näkemyksistä kumpuavaan katupartiotoimintaan lain sallimin keinoin. Tällainen katupartiotoiminta perustuu ennakkoluuloihin, niiden korostamiseen ja eri väestönryhmien vastakkainasetteluun.

Ryhmiä on perustettu jo etukäteen ennen vastaanottokeskusten tai hätämajoitusyksiköiden tuloa paikkakunnille, sillä vihamielisellä oletuksella, että tulijat ovat uhka. Partioissa toimii henkilöitä joilla on yhteyksiä rasistisiin järjestöihin ja joiden retoriikka sosiaalisessa mediassa on väkivaltaan yllyttävää. Nämä tahot ovat pyrkineet levittämään valheellistakin tietoa, jolla pyritään ehkä hakemaan ”oikeutusta” väkivaltaan turvapaikanhakijoita kohtaan. Tällaisten ryhmien liikkuminen kadulla ei luo turvallisuutta, vaan on pikemminkin uhka yleiselle turvallisuudelle.

Yhteiskuntamme ei voi sulkea silmiään inhimilliseltä hädältä. Maahanmuuttajien kotoutumista, kuten myös meidän kantasuomalaisten ennakkoluulojen poistamista autetaan parhaiten, näkemällä jokainen ihminen ainutlaatuisena yksilönä ja yhtä arvokkaana keskenään. Tärkeää on yhteinen työ, elämää kaikkialla kurjistavien ja uhkaavien tekijöiden poistamiseksi, ne kun ovat lopulta samat ja jossa rasismivapaata tekemistä riittää kaikille.