Onko Suomella varaa olla pelinappulana?

HÄMEEN VASEMMISTOLIITON KEVÄTKOKOUKSEN KANNANOTTO 2.4.2016

Suomi on ajautunut syvimpään lamaan vuosikymmeniin, osin omasta syystään. Niin edellinen kuin nykyinenkin hallitus ovat lisänneet taloutemme ahdinkoa yhtymällä pakotteisiin Venäjää vastaan. Pakotteet ovat laskeneet Suomen vientiä Venäjälle yli 30 prosenttia, kurjistaneet turismia sekä heikentäneet maiden kahdenvälisiä suhteita. Näistä toimista ovat kärsineet erityisesti Kainuu, Kaakkois-Suomi ja Pohjois-Karjala, mutta myös Häme sekä kansantaloutemme kokonaisuudessaan, etenkin elintarviketoimialan ja maatalouden osalta. Edellä mainitut hallitukset ovat osaltaan olleet syventämässä lamaa perusteilla, jotka ovat pitkälti ulkopoliittisia ja jotka perustuvat EU:n, USA:n ja NATO:n poliittisiin, taloudellisiin ja ennen kaikkea sotilaallisiin vaatimuksiin.

EU:n pakotteiden jatkaminen on nykytilanteessa Suomen talouden ja ulkopolitiikan kannalta kestämätöntä. Hämeen vasemmistoliitto vaatiikin Suomen hallitukselta toimia pakotteista irtautumiseksi, itsenäistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä selkeää irtisanoutumista kansalaisten enemmistön mielipiteen vastaisesta politiikasta, jolla Suomea ajetaan NATO:n jäseneksi.

Hämeen vasemmistoliitto vaatii myös, että Suomen on palattava sotilaalliseen puolueettomuuteen ja tehtävä aktiivista ja rauhantahtoista ulkopolitiikkaa. Maamme tulee olla kansainvälisissä kriiseissä sovittelijan osassa ja omaksuttava linja jossa vieraiden maiden joukkojen tulo alueellemme harjoittelemaan on estettävä. Nyt toteutettava USA:n joukkojen harjoittelu maamme alueella lisää epävarmuutta Suomessa, mutta myös koko Pohjolan alueella.