Hämeen Vasemmistoliiton ohjeet soteuudistusvalmisteluun

Hämeen Vasemmistoliiton piirikokous 26.11.201 Padasjoella tuomitsi Sipilän-Orpon-Soinin hallituksen soteuudistusvalmistelun, jossa kauniiden lupausten alla valmistellaan palvelujen saatavuuden heikentämistä ja palvelutuotannon yksityistämistä. Kaiken lisäksi edessä näyttää olevan entistä kalliimpi palvelujärjestelmä, jonka rahoittamiseksi jo aloitettua käyttäjämaksujen ja omavastuiden korostuslinjaa on tarkoitus jatkaa.

Piirikokous vetoaakin kansanedustajiin, sote-uudistuksen toteuttamista valmisteleviin Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen maakunnallisiin toimijoihin sekä alueen kunnanvaltuustoihin seuraavien tavoitteiden puolesta:

  • Sote-palvelujen saatavuutta pitää parantaa eikä heikentää. Peruspalveluja ei saa etäännyttää vaan tarjottava lähipalveluna. Yleislääkärille, hoitajalle, hammashuoltoon ja sosiaalityöntekijälle pääsyä pitää nopeuttaa. Vanhustenhuollon työntekijämitoituksia ei saa heikentää vaan aloittaa mitoitusten vähittäinen parantamisohjelma.
  • Palvelujen rahoitus on saatava nykyistä oikeudenmukaisemmaksi. Käyttäjämaksuja ja omavastuita on alennettava eikä nostettava niin, että korkeintaan 10 % palvelujen rahoituksesta kerätään käyttäjämaksuilla. Sote-palvelujen rahoitus on oltava pääsääntöisesti valtion vastuulla painottaen omaisuuden, yritysten, suurten tulojen sekä ympäristö- ja terveyshaittojen verotuksen lisäämistä kuntarahoituksen poistuessa.
  • Palvelujen hallintoa on demokratisoitava – ei yksityisyritysten ja byrokratian vallan kasvattamiselle. Yhtiöittämissuunnitelma on hylättävä ja vaaleilla valituille päättäjillä annettava selvä vastuu ja valta palvelujen kehittämiseen. Hallituksen suunnitteleman yksityisiä suosivan valinnanvapauden irvikuvan sijasta asukkaille on annettava mahdollisuus valita heitä hoitava omalääkäri, omahoitaja ja omasosiaalityöntekijä.
  •  On kehitettävä tehokkuutta ja palvelujen yhteensovittamista edistävä palvelutuotanto-organisaatio. Lähi- ja kotipalvelujen kehittäminen on nostettava ensisijaiseksi asiaksi yhteistyössä kuntien ja paikallisten järjestöjen kanssa, asiakaslähtöistä digitalisaatiota hyödyntäen. Harvemmin käytettäviä erityispalveluja voidaan keskittää tehokkaiksi ja osaaviksi sekä lähipalveluja tukeviksi kokonaisuuksiksi.
Kannanottovaliokunta työssään Padasjoen kunnantalolla 26.11.2016 Kuva: Jaakko Tiainen

Kannanottovaliokunta työssään Padasjoen kunnantalolla 26.11.2016 Kuva: Jaakko Tiainen