Hämeen Vasemmiston kevätkokous Forssassa 2.4.2016

Hämeen  Vasemmistoliitto kerääntyi Forssaan kevätkokoukseen 2.4.2016.

Kuvat: Jaakko Tiainen

DSC_0927

Ennen kokousta Forssan Vasemmistoliitto tarjosi kahvia ja pullaa aurinkoisella torilla.

 

DSC_0934

Kokouksen avasi piirin varapuheenjohtaja Kimmo Kautio Hattulasta. Sihteerinä toimi Irma Taavela Hämeenlinnasta.

 

DSC_0933

Kokouksen edustusoikeudet totesi Soile Roivas-Korhonen Hausjärveltä. Hän on myös yksi puoluekokousedustajaksi valituiksi tulleista kesäkuun puoluekokoukseen Ouluun.

 

Kokous hiljentyi aktiivisen toimijan ja pidetyn toverin Kai Ilvosen muistoksi.

 

Poliittinen tilannekatsaus:

Poliittisessa tilannekatsauksessaan piirin toiminnanjohtaja Raimo Nieminen käsitteli mm. viimeisimpiä kannatusmittauksen tuloksia. Hän piti niitä hyvin päinvastaisina viimeaikaiselle trendille, jossa jokaiseen hänenkin hoidossaan olevaan piiriin (Varsinais-Suomi, Satakunta ja Häme) on tullut roppakaupalla uusia jäseniä. Äänestäjien suurta liikehdintää hän näki tapahtuneen ja tapahtuvan jatkossakin. Puheessaan hän sivusi myös tulevaa puoluekokousta ja kertoi erittäin hyvien puheenjohtajaehdokkaiden saapuvan Hämeen piirin osalta yhteiseen paneeliin Lahteen, myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Toiminnanjohtajana hän kertoi erittäin mielellään tulevansa kutsusta eri tapahtumiin ja yhdistysten kokouksiin, ”kun vain kalenteriin sopii.”

 

Yleiskeskustelusta poimittua:

Yleisen keskustelun aluksi Pekka Järvinen Lahdesta pohti perinteisten poliittisten tilannekatsausten merkitystä tänä päivänä, kun kaikki tieto poliittisesta tilanteesta on jo ihmisten saatavilla ja tiedossa, toisin kuin esim. -50 luvulla. Mielekkäämmäksi hän koki yhteisen keskustelun, jonkin pienen alustuksen, kuten edellisen toiminnanjohtajan pitämän katsauksen jälkeen. Moni kokouksessa yhtyi Pekan näkemykseen.

Pentti Kirkkola Jokioisilta antoi puheenvuorossaan neuvon maan hallitukselle tuottavuusloikan toteuttamiseksi. Hän kertoi, että eri lähteissä kuten kotimaisissa pankeissa ja varsinkin ulkomaisissa rahastoissa on melkoiset määrät rahaa.  Pelkästään 1% -osuus noista varoista toisi valtiolle sievoisen summan kasvun vauhdittamiseen. Vasemmistoliiton toimintaa ja näkymistä tavallisten ihmisten elinpiirissä ja sen medioissa hän piti hiljaisena ”kuin kusiaispesässä talvella” ja katsoi, että vähän ”rähinää” tarvitaan.

Tapani Antikainen Lammilta toi esiin taitetun indeksin vaikutuksia tavallisten eläkeläisten näkökulmasta, sen reaalisen ostovoiman ja sitä kautta todellisten pärjäämisen mahdollisuuksien laskua vuosi vuodelta.

Hattulainen Kimmo Kautio toivoi puoluekokouksessa hyväksyttävään tavoiteohjelmaan selvempää eurokantaa. Ulkopolitiikkaa ja varsinkin Venäjän pakotteiden haitallisuutta maan taloudelle ja tavalliselle duunarille käsittelivät puheessaan myös mm. Ari Parviainen Hollolasta ja Jukka Heinämäki Jokioisilta. Tästä aihepiiristä päätettiin myös tehdä kevätkokouksen kannanotto.

Janne Nieminen Forssasta ja monet muut puhujat olivat sitä mieltä, että mikäli nyt annetaan heikentää Ay-liikkeen saavutuksia, ei ole enää koskaan varmuutta niiden takaisin saamisesta. Hän piti mm. oman ammattiliittonsa Elintarviketyöläisten toimintaa tästä näkökulmasta erittäin esimerkillisenä.

DSC_0928

Forssalainen Janne Nieminen on ehdolla Vasemmistoliiton puoluehallituksen jäseneksi.

Seppo Rantanen Hollolasta toivoi puheenvuorossaan puolueen suuntaa enemmän työväenpuolueeksi, joka nostaa ja pitää pienipalkkaisten, pienituloisten, köyhien ja yleisesti heikommassa asemassa olevien asioita riittävän kovalla äänellä esillä.

Irma Taavela Hämeenlinnasta oli toiveikas sen suhteen, että puoluehallitukseen saadaan kasaan porukka, jossa on mahdollisimman laajasti edustettuna eri näkemyksiä ja taito toimia mielipide-eroista huolimatta yhdessä, puolueen ja sen menestystä ajaen.

Lauri Levanto Janakkalasta muistutti kuntapäättäjiä uudesta kuntalaista ja sen kunnille antamasta mahdollisuudesta itse päättää vaikkapa kunnanvaltuustojen koosta. Valtuuston koon radikaali pienentäminen hänen mukaansa keskittää valtaa isoille puolueilla ja heikentää demokratiaa.

Kuntavaalien valmistaumusin tärkeydestä muistutti Pauli Myllyoja Jokioisilta, sillä Vasemmistoliiton kannatus hänen mukaansa kehitetään juuri kunnanvaltuustoissa ja työpaikoilla. Hän kertasi miten paljon työtä ja taistelua on ammattiyhdistysliikkeessä toimineilta vaatinut nykyisten työelämää ja työntekijöitä turvaavien parannusten aikaan saaminen, joita heikennetään kaikin tavoin. Puolueelle hän toivoi näkyvää ja kuuluvaa ”ideariihtä”, joka auttaa viestin rakentamisessa siihen, että muuttuneen elämänmenon nykypäivän ihminen ymmärtäisi paremmin puolueen tavoitteiden arvon.

DSC_0941

Pauli Myllyoja Jokioisilta pitämässä yleiskeskustelun puheenvuoroa.

 

Piirin eri vaaliyhtymien puoluekokousedustajat todettiin seuraavasti:

Vaaliyhtymä 1 – Lahti

Hietala Matti, Järvinen Pekka, Lientola Elisa, Papinniemi Antti, Tikka Hannu ja Ulmanen Juha.

Vaaliyhtymä 2 – Lahden ympäristö

Parviainen Ari Varaedustajaksi Rantanen Jaana        

Vaaliyhtymä 3 – Heinolan alue

Martikainen Olavi            

Vaaliyhtymä 4 – Riihimäen alue

Kääriäinen Tommi, Roivas-Korhonen Soile ja Yrjölä Janne Varaedustajaksi Toivonen Sirkka  

Vaaliyhtymä 5 – Hämeenlinnan alue

Levanto Lauri, Rokkanen Hanna ja Taavela Irma Varaedustajaksi Kautio Kimmo

Vaaliyhtymä 6 – Lounais-Häme

Heinämäki Jukka, Nieminen Janne ja Laakso Matti

Piirihallitus velvoitettiin nimeämään näiden lisäksi vielä kaksi varaedustajaa

 

Kevätkokous esitti puoluekokoukselle puoluevaltuuston jäseniksi valittavaksi seuraavia henkilöitä:

Elisa Lientola, Ari Parviainen ja Irma Taavela

Varajäsenet: Kimmo Kautio, Janne  Nieminen, Janne Yrjölä sekä varavarajäseneksi Jukka Heinämäki