Kohtuuhintainen koti kaikille

Kuvassa vasemmalta Hämeen Vasemmistoliiton piirihallituksen jäseniä: Hanna Rokkanen, Ari Parviainen, Elisa Lientola ja Antti Holopainen. (Kuva: Irma Taavela)

Kuvassa Hämeen Vasemmistoliiton piirihallituksen jäseniä. Vasemmalta Hanna Rokkanen, Ari Parviainen, Elisa Lientola ja Antti Holopainen. (Kuva: Irma Taavela)

 

Vasemmistoliiton Hämeen piirihallitus vaatii valtiota ja kuntia ottamaan aktiivisen roolin kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakennuttajana. Vuokra-asuntojen hintojen karkaamiseen tulee vastata julkisella asuntorakentamisella ja määrittämällä maksimineliövuokra.

Hämeenlinnassa la 17.10. kokoustaan pitänyt Vasemmistoliiton Hämeen piirihallitus näkee ratkaisuna valtiollisen asuntorakentamiseen keskittyvän rakennusliikkeen pikaisen perustamisen, jolle kaupungit ja kunnat ovat velvoitettuja osoittamaan asuntotuotantoon tarvittavia tontteja.

Tukiasumisjärjestelmää tulee kehittää niin, että jokaisella on jatkossa oikeus kodin tuomaan turvaan elämäntilanteesta huolimatta.

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja:

Irma Taavela / p. 050 538 7473

Hämeen Vasemmistoliitto ry./ pj.