Lahti-Riihimäki junavuorojen vähennykset – uhka alueen tulevaisuudelle

Suomen hallituksen ajamien leikkauksien vaatimana, joutunee Valtion Rautatiet lakkauttamaan junien ajamista Lahti-Riihimäki rataosuudella. Hämeen Vasemmistoliitto vaatii , että leikkaushanke pysäytetään välittömästi liikenteen ennallaan säilyttämiseksi. Lakkautettavat vuorot hankaloittaisivat erittäin laajasti työ- ja asiointimatkustusta Lahti-Riihimäki sekä myös Lahti-Tampere välillä. Radanvarren kunnista ei ole korvaavaa maantieyhteyttä kaupunkeihin, joissa ovat mm. kaikki peruskoulun jälkeiset opiskelupaikat ja valtaosa työpaikoista.

Asiaa on valmisteltu kuulematta riittävästi alueen kuntia, asukkaita ja elinkeinotoimijoita. Uudenmaan Ely-keskus on todennut, etteivät toimivaltaiset viranomaiset ole tehneet lain edellyttämää yhteistyötä asiassa. Siitä huolimatta hanketta puuhataan eteenpäin ilman, että keskustelua ollaan vieläkään laittamassa vireille.

Alueen asukkaat ovat tulevasta säästötoimenpiteestä varsin huolissaan. Raideliikenteen pitäisi olla kestävää tulevaisuutta. Esimerkiksi Riihimäeltä Lahdessa käyvän opiskelijan päivä muodostuu odotusaikojen pidentyessä jopa kaksitoistatuntiseksi, sillä katoamassa ovat juuri ne junavuorot, joilla monet kulkevat aamuin illoin työ- ja koulumatkansa.

Mikä on liikenneministeri Anne Bernerin perustelu toisen asteen opintoja suunnitteleville kärköläläisnuorille? Mahdollisuudet lukio- tai ammattikoulutuksen käymiseen kotoa käsin häviävät heiltä, kun hallitus ottaa koulukyydit pois.

Rataosuuden liikenteen vuorojen karsiminen vaikuttaa merkittävästi, ei vain rataosuuden sisällä, vaan myös yhteyksiin esimerkiksi Kouvolasta Tampereelle. Säästötoimet, joilla on negatiivinen vaikutus alueen koulutusasteeseen, työssäkäyntimahdollisuuksiin sekä radanvarren elinkeinoelämän vetovoimaisuudelle, ovat pitkällä aikavälillä tarkasteltuna koko seudulle vahingoksi.

Tulevaisuuden kestävä kehitys eri muodoissaan vaatii raideliikenteen kehittämistä todelliseksi kulkemisen vaihtoehdoksi. Tällaiset lyhytnäköiset säästöt eivät vastuullista tulevaisuuden kehittämisestä tue.

 

Hämeen Vasemmistoliitto ry / piirihallitus