Asia­kas­mak­su­ka­tos­ta, mak­su­huo­jen­nuk­sis­ta ja oi­kai­su­vaa­ti­muk­ses­ta tie­dot­ta­mi­nen

Päijät-Hämeen aluevaltuusto keskusteli viimeksi pitkään asiakasmaksulain mahdollistaman maksuvapautuksen tiedottamisesta laskun yhteydessä. Saimme tutustuttavaksemme nykyisen Päijät-soten käyttämän kirjauksen ja kauhistuimme. Ohje ei ole selkeää ja ymmärrettävää viestintää, jota viranomaiselta edellytetään (HL 9 §). Koska haluamme olla osa ratkaisua, emmekä ongelmaa, olemme tarjonneet Päijät-Sotelle ja alueelle uuden muotoilun ohjeesta.

Kerralla laskun yhteydessä ymmärrettävästi viestiminen ja lisätiedon ja lomakkeiden äärelle ohjaaminen vähentää kiukkuisia yhteydenottoja ja yksilöllisen palvelun tarvetta

Erityisesti maksuvaikeuksien kanssa kamppailevilla sote-palvelujen asiakkailla toimeentulostressi mahdollisesti yhdistettynä heikkoon terveydentilaan kaventaa keskittymiskykyä ja mahdollisuutta ottaa asioista selvää ja siksi huolellinen viestiminen oikeuksista erityisen tärkeää.

Maksukatto, maksuvapautus ja maksuvapautus ovat oikeuksia, joista viranomaisen on tiedotettava selkeästi ja palveltava ja neuvottava asiakasta (HL 7 – 8 §). Nykyinen viestintä on oikeuksien käyttöä torjuvaa, pikemmin kuin mahdollistavaa. Säästöjen hakeminen tekemällä oikeuksiin pääsy vaikeaksi ei ole lain hengen mukaista, eikä ehkä taloudellistaan.

Tässä muutama nosto nykyisen ohjeen ongelmista:

  • Maksukattoa koskeva ohje alkaa epäselvästi, asiakkaalle ei kerrota mikä on maksukatto, mistä se kertyy ja mitä tulee tehdä, kun maksukattokertymä on saavutettu.
  • Maksukaton lisätietolinkki ei johda minnekään. Hakemalla Päijät-Soten sivulta hakusanalla ”maksukatto” ei löydy osumaa eikä chatbotti tunnista sanaa. Sen sijaan, että asiakkaat ohjataan myyntireskontraan, kannattaa maksukaton hoitaminen itse tehdä mahdollisimman helpoksi.
  • Oikaisuvaatimusohje on kovin kapulakielinen eikä avaa sitä mitä tyytymättömyys laskuun voi olla.
  • Maksuvapautusta koskeva ohje alkaa lakisääteisen oikeuden torjunnalla toteamalla, ettei maksuvapautusta saa, vaikka tosiasiassa maksun huojennuksen tai vapautuksen hakeminen on mahdollista ja sen tuleekin olla ensisijainen toimeentulotukeen nähden. Tämä myös ohjeessa lopulta todetaan, mutta niin kiharaisesti ja kapulakielisesti, että oikeus jää hyvin epäselväksi.

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Elisa Lientola oikeusmuotoili informaation uusiksi näin:

MAKSUKATTO

Asiakasmaksulain 6 a §:n mukaisista terveydenhuollon maksuista kertyy kalenterivuoden aikana niin sanottu maksukatto, jonka jälkeen palveluista ei enää laskuteta. Nämä maksut on laskussasi merkitty tähdellä (*). Maksukaton raja on 692 euroa. Alle 18-vuotiaan maksut lasketaan huoltajan maksukattokertymään. Sinun on itse seurattava katon kertymistä ja ilmoitettava siitä. Lisätietoa maksukattoa kerryttävistä sekä maksukaton jälkeen perittävistä maksuista löydät osoitteesta https://paijat-sote.fi/yhtyma/talous/asiakasmaksut-ja-kuntalaskutus/  kohdasta ”Maksukatto- ja vapaakorttiohje 2022”.

Päijät-soten omista, muista kuin suun terveydenhuollon, palveluista kertyneen maksukaton järjestelmä huomioi automaattisesti. Mikäli käytät myös muun sairaanhoitopiirin palveluita tai Päijät-Soten suun terveydenhuollon palveluita, sinun tulee tehdä vapaakorttihakemus. Mikäli olet maksanut yli maksukaton, liikamaksut palautetaan hakemuksesta. Hakemus on tehtävä viimeistään seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Vapaakorttihakemuksia saa terveysasemilta, vuodeosastoilta ja poliklinikoilta sekä https://paijat-sote.fi/yhtyma/talous/asiakasmaksut-ja-kuntalaskutus/ kohdasta ”vapaakorttihakemus”.

Hakemus liitteineen palautetaan postitse osoitteeseen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, laskutiimi, vapaakortit, Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti. Hakemuksen voi palauttaa myös Päijät-soten toimipisteisiin. Tarvittaessa lisätietoja puh. 03 819 3999 ma–to klo 9.00–11.00 ja myyntireskontra@phhyky.fi.

VIRHE LASKUSSA

Jos laskusi on mielestäsi perusteeton tai siinä on virhe, hae muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella 30 pv:n kuluessa laskun saamisesta. Lasku katsotaan saapuneeksi 7. päivänä lähettämistä, jollet voi muuta saapumispäivää osoittaa. Jos viimeinen oikaisuvaatimuksen jättöpäivä osuu pyhäpäivälle, tai arkipyhälle voi oikaisuvaatimuksen jättää seuraavana arkipäivänä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä viimeistään 30 pv laskun saamisen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen tulee sisältää:

  1. – nimesi, henkilötunnuksesi, yhteystietosi, mahdollisen asiaa puolestasi hoitavan henkilön nimi ja yhteystiedot
  2. – oikaistavan laskun numero
  3. – vaatimuksesi laskun muuttamisesta ja perustelut vaatimukselle.
  4. – mahdolliset asiakirjat, joista ilmenee laskun virheellisyys. Kerro selkeästi miksi laskuun tyytymätön.

Oikaisuvaatimus lähetetään postitse osoitteella: Päijät-Sote, kirjaamo Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti tai sähköpostilla kirjaamo@phhyky.fi. Oikaisuvaatimuksen käsittely on sinulle maksutonta. Laskuun ei voi hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

JOS MAKSU VAARANTAA TOIMEENTULOSI TAI ELATUSKYKYSI

Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu jätetään asiakasmaksulain 11 § mukaisesti perimättä tai sitä alennetaan siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa sinun tai perheesi toimeentulon tai elatusvelvollisuutesi toteuttamisen.

Mikäli olet toimeentulotukiasiakas tai maksun periminen johtaisi toimeentulotuen tarpeeseen tai estäisi elatusvelvollisuuden täyttämisen, voit hakea maksuvapautusta myös tasasuuruisista terveydenhuollon maksuista. (Asiakasmaksulaki 11 § 2–3 mom)

Päätös toimeentulotuesta tai perustelut vapautukselle lähetetään laskutiimille sähköpostilla osoitteella myyntireskontra@phhyky.fi tai postitse osoitteeseen: Päijät-Sote, laskutiimi Keskussairaalankatu7 15850 Lahti.

Lisätietoa maksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä löydät osoitteesta https://paijat-sote.fi/yhtyma/talous/asiakasmaksut-ja-kuntalaskutus/.

Maksuista, maksukatosta ja oikeudesta maksuvapautukseen säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista säädetyssä laissa (734/1992, asiakasmaksulaki).

P.S. Versiomme mahtuu laskussa ohjeelle varattuun tilaan.