Ei jät­ti­pör­riäis­tä vas­taa­maan Päi­jät-Hä­meen pe­rus­ter­vey­den­hol­los­ta

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä valmistelee perustason palveluiden siirtoa yhteisyritykseen, jossa päätösvalta yksityisellä toimijalla. Hämeen vasemmistoliitto pitää suuntaa täysin vääränä.

Hämeen vasemmistoliitto ry vastustaa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän esitystä ulkoistaa perustason palvelut alueellisesti yhteisyritykseen, jonka määräysvaltaa käyttäisi yksityinen voittoa tavoitteleva yhtiö.

”Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä on vakava demokratiavaje, eikä kuntalaisilla ole tällä hetkellä aitoa vaikuttamisen mahdollisuutta sote-palveluihinsa.

 ”Tällaisista suurista kauaskantoisista muutoksista tulisi pidättäytyä kokonaan, kunnes demokratiavaje tulee korjatuksi. En myöskään näe mahdollisena, että meillä on ylimääräisiä verovaroja sotepalveluiden kautta tuloutettavaksi pörriäisille ja verottajan ulottumattomiin” sanoo Vasemmistoliiton Lahden valtuustoryhmän puheenjohtaja ja piirihallitusen jäsen Elisa Lientola.

Jos perustuslaista löytyisikin porsaanreikä joka ulkoistuksen mahdollistaisi, on julkisesti rahoitettavien palveluiden siirto voittoa tavoittelevalle yhtiölle kokonaisuudessaan niiden ohjaamisen ja julkisen talouden kannalta täysin kestämätön.

Sotepalvelut ovat kuntalaisten tärkeimpiä arjen palveluita.