Hä­meen Va­sem­mis­to: So­te-uu­dis­tuk­sen tu­lee koh­del­la aluei­ta ta­sa-ar­voi­ses­ti, kun­tien tuet­ta­va van­hus­työ­tä

Hämeen Vasemmistoliitto kokoontui lauantaina 19.10. Hattulassa perinteiseen syyspiirikokoukseen. Hattula-pirtillä kokoontunut piirijärjestö valitsi piirille puheenjohtajiston ja hallituksen vuodelle 2020, asetti ehdokkaansa puolueen Kuopiossa 15.-17.11. pidettävän Vasemmiston puoluekokouksessa valittavaan puoluevaltuustoon ja ilmaisi tukensa piirin alueelta puolueen johtopaikoille ehdolla oleville henkilöille.

Piirin puheenjohtaja, riihimäkeläinen Juha Hiltunen uusi mandaattinsa puheenjohtajana yksimielisesti. Kokous äänesti kuitenkin varapuheenjohtajista. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Tarja Kirkkola-Helenius Jokioisilta, toiseksi varapuheenjohtajaksi Ari Parviainen Hollolasta.

Piirihallitukseen valittiin seuraavat henkilöt: Matti Liimatainen, Riihimäki, Sari Jokinen, Riihimäki, Juhani Lehto, Hämeenlinna, Matti Laakso, Tammela, Arja Mäkelä, Forssa , Anna-Kaisa Tolvanen, Lahti, Elisa Lientola, Lahti, Mikko Puustinen, Lahti, Lauri Kotilainen, Heinola, Jenni Karjalainen, Lahti, Olavi Martikainen, Heinola, Hannu Jokinen, Heinola, Hanna Jokinen, Hattula, Elise Lindroos, Janakkala, Ari-Pekka Jaatinen, Janakkala, Marianna Rautiainen, Loppi ja varajäseniksi valittiin: Tuomas Nieminen, Hattula, Pentti Kirkkola, Jokioinen, Veli-Tapio Kangasluoma, Ypäjä, Sirkka-Liisa Ilvonen, Forssa sekä Minna Vinni, Riihimäki.

Puoluevaltuustoon piiri nimesi seuraavat: Juha Hiltunen, Hanna Jokinen, Ari Parviainen, sekä varat tässä järjestyksessä: Elisa Lientola, Hanna Rokkanen sekä Tarja Kirkkola-Helenius.

Piirikokous päätti, että se tukee kaikkia puolueen johtopaikoille Hämeestä ehdolla olevia ehdokkaita: Vasemmistoliiton varapuheenjohtajaksi ehdolla on forssalainen Janne Nieminen, puoluehallitukseen ehdolla ovat hämeenlinnalainen Juhani Lehto ja lahtelainen Elisa Lientola. Puoluevaltuuston varapuheenjohtajaksi ehdolla on hattulalainen Hanna Jokinen ja puoluevaltuuston yleisjäseneksi hattulalainen Tuomas Nieminen. Puoluevaltuuston puheenjohtajaksi ehdokkaana on Hanna Rokkanen.

Piirikokous otti kantaa alueiden tasa-arvoon sote-uudistuksessa sekä kuntien vanhustyön puolesta.

Ari Parviainen, Tarja Kirkkola-Helenius ja Juha Hiltunen

 

Sote-uudistuksen kohdeltava kaikkia tasa-arvoisesti

Suomessa ollaan tällä hetkellä asuinkunnasta riippuen hyvin eriarvoisessa asemassa sosiaali- ja terveyspalvelujen saavutettavuuden ja saatavuuden suhteen. Monessa kunnassa ja kuntayhtymässä sosiaali- ja terveysmenot kasvavat kuluvana vuonna merkittävästi.

Kuntien talous on ollut heikkoa viime vuosina. Yleinen väestön keskittyminen kasvukeskuksiin ja väestön ikääntyminen asettaa monet kunnat ja maakunnat mahdottomaan tilanteeseen, verotulojen huvetessa ja palveluntarpeen samanaikaisesti rajusti kasvaessa.

Tukala tilanne ohjaa kuntia säästämään nopeasti ja lyhytnäköisesti sotekuluista, mikä ei mahdollista siirtymää korjaavista palveluista perustason palveluiden vahvistamiseen. Samalla lisälaskut halvaannuttavat kuntien tulevaisuusinvestoinnit ja vähentää mahdollisuuksia hyvinvoinnin tukemiseen, mikä entisestään kiihdyttää väestörakenteen muutosta.

Hallituksen tulee etsiä ratkaisua soteuudistuksen toteuttamisen tavalla, joka kohtelee asukkaita asuinalueesta ja maksukyvystä riippumatta yhdenvertaisesti viivyttelemättä. Samalla hallituksen tulee välittömästi jouduttaa ja tukea palvelurakenteen tervehdyttämistä heikoilla talousalueilla, joissa sotepalvelut ovat nyt kriisissä. Lomautuksilla ja perustason palveluiden vähentämisellä, ei tulla pääsemään pysyviin ratkaisuihin, vaan pikemminkin kasvavaiin kuluihin ja kuntien syveneviin talousongelmin.

Vanhustyötä tukemaan etsivän vanhustyön koordinaattori

Hämeen Vasemmistoliitto esittää, että kunnissa tulee olla ”etsivän vanhustyön” henkilöstöä, joka toimii vanhusväestön apuna heidän arjessaan monipuolisissa arjen askareissa ja esimerkiksi alikäytetyn sosiaaliturvan hakemisessa. Kunnissa on ikääntyneitä, jotka eivät ole palveluiden piirissä ja ovat arjessaan yksin. Niin yksin asuvia, yksinäisiä ihmisiä kuin iäkkäitä pariskuntia, joilla tukiverkostoa arjessa ei ole.

Hämeen vasemmisto ry muisti edeltäjänsä SKDL:n perustamisen 75-vuotispäivää juhlakahveilla kokouksessaan.

Lisätiedot ja haastattelut:

Juha Hiltunen, puheenjohtaja: 040 936 3972
Misha Dellinger, toiminnanjohtaja: 040 673 8711