Hä­meen Va­sem­mis­to­liit­to: Ei pas­ko­ta so­te-aluei­ta!

Hämeen Vasemmistoliiton kevätpiirikokous pidettiin Jokioisilla 27.5.2023. Piirikokouksessa puoluesihteeri Anna Mäkipää kertoi ajankohtaisesta poliittisesta tilanteesta ja Vasemmistoliiton suunnitelmista järjestötyön ja kampanjoinnin kehittämiseksi. Kokouksessa keskusteltiin eduskuntavaaleista ja hyvinvointialueiden toiminnasta. Kokous otti kantaa hyvinvointialueiden toiminnan ja rahoituksen turvaamiseksi.

Ei paskota sote-alueita!

Hallitusneuvotteluissa on esillä miljarditason leikkaus soteen. Onko tämä sitä paskaa mitä halutaan? Suunnitelma on todellisuudesta vieraantunut, koska soten rahoitusvaje on miljardin luokkaa jo nyt. Suomessa sote-menot ovat Pohjoismaiden pienimmät suhteessa talouden kokoon, ja se ikävä kyllä näkyy. Lisäksi pitkään resurssit ovat uponneet erikoissairaanhoidon menokasvuun, ja perustason sosiaali- ja terveydenhuollon vahvistaminen ja alueellisen kattavuuden turvaaminen on jäänyt juhlapuheiden tasolle.

Marinin hallitus onnistui siinä, missä aiemmat hallitukset epäonnistuivat, eli sote-uudistuksen läpiviennissä. Ikävä kyllä tämä tarpeellinen uudistus on populistien suussa nostettu soten nykyisten ongelmien syyksi. Todellisuudessa soten kustannuskasvuun ja henkilöstön saatavuuteen liittyvät ongelmat periytyvät jo pidemmältä ajalta, ja taustalla on aiemmin mainitun pitkän aikavälin rahoitusvajeen lisäksi ikärakenteen muutos, hyvinvointierojen ja pahoinvoinnin kasvu sekä julkisen sektorin palkkakuoppa.

Sote-uudistukseen liittyy kuitenkin todellisia korjauskohtia. Alueille tarvitaan verotusoikeus kokonaisveroastetta nostamatta, jotta toimiva itsehallinto ja riittävä rahoituspohja voisivat toteutua. Rahoitusmalliin sisäänrakennetut leikkurit tulee poistaa ja rahoituksen tulee seurata kustannuskasvua nykyistä ennakoivammin. Hoitajamitoituksen kiristyminen alirahoitettiin, ja tämä ei enää saisi toistua. Silti oikeisto suunnittelee leikkauksia soteen eli hyvinvointivaltiomme ytimeen!

Oikeistohallituksen neuvotteluissa kaavailtu hyvinvointivaltion tuhoaminen näkyisi luokkaerojen kasvuna ja toisi tulevaisuuteen ison hintalapun lapsiemme maksettavaksi! Ollaanko Suomessa todella valmiita Amerikan malliseen luokkayhteiskuntaan, jossa sosiaali- ja terveydenhuolto perustuu kalliiseen vakuutusjärjestelmään?

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Juha Hiltunen,
p. 040 936 3972
juhahiltunen.jh@gmail.com