Hä­meen Va­sem­mis­to­liit­to te­ki hen­ki­lö­va­lin­to­ja ja ot­ti kan­taa kou­lu­vä­ki­val­taan

Hämeen Vasemmistoliitto kokoontui vuosikokoukseen Lopella ja valitsi piirihallituksen sekä puheenjohtajiston. Kokouksen poliittisen tilannekatsauksen piti sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen, joka muun muassa muistutti hallituksen toimista kuntien tukemiseksi koronatilanteessa, jotta kunnat pidättäytyisivät kohtuuttomilta leikkauksilta. Ministeri nosti esiin ajankohtaisen kouluväkivalta- ja kiusaamiskeskustelun, johon myös piirikokous otti kantaa.

KOULUKIUSAAMISEN JA KOULUVÄKIVALLAN EHKÄISY ON KAIKKIEN AIKUISTEN ASIA

Kiusaamisen seuraukset koko väestön hyvinvoinnille ovat merkittävät. Pitkällä aikajänteellä kiusatuksi joutumisella on merkittävä lisäävä vaikutus riskiin sairastua mm. masennukseen ja ahdistuneisuushäiriöihin. Lapsuudessa koettu jatkuva kiusaaminen on yhteydessä aikuisiällä masennukseen ja itsetuhoisuuteen. Pahimmillaan kiusaaminen jatkuu koko kouluajan ja jättää jälkensä kiusattuun pysyvästi.

Koulukiusaamisella on myös merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Erityisesti pitkään jatkuneesta koulukiusaamisesta voi seurata mielenterveysongelmia ja syrjäytymistä. Nuorten masennuksen ja syrjäytymisen hinta yhteiskunnalle on korkea. Joka päivä keskimäärin neljä nuorta jää mielenterveysongelmien takia työkyvyttömyyseläkkeelle. Opetusministeriössä on arvioitu, että nuoren syrjäytyminen aiheuttaa syrjäytetyn nuoren elämän aikana 1,2 miljoonan euron kustannukset.

On huomioitava, että myös kiusaaja aiheuttaa yhteiskunnalle kustannuksia ja siksi hänen tilanteeseensa on pystyttävä puuttumaan. Siksi ennaltaehkäisyllä on todella suuri rooli. Ennaltaehkäisyä olisi syytä osoittaa yhä nuoremmille esimerkiksi kokemusasiantuntijoiden voimin. Myös opettajien kouluttamista kiusaamisen ehkäisyyn on tehostettava. Oppilashuollon resurssit on turvattava koko maassa. On tarjottava riittävää moniammatillista tukea perheille, jotta he voivat selviytyä kasvatusvastuustaan.
THL:n kouluterveyskyselystä käy ilmi, että kerran tai useammin viikossa kiusatuiksi ilmoittaneiden lasten ja nuorten määrät ovat huomattavia myös Hämeessä. Kyselyn perusteella Hämeen alueella on kiusaamisen kokemusta tuntevien lasten määrät koko maata suuremmat kaikissa ikäluokissa.

Koulukiusaamisen inhimilliset seuraukset saattavat olla dramaattiset.

Nyt on siirryttävä puheista tekoihin.

Ministeri AIno-Kaisa Pekonen Lopella 26.9.2020

JOKIOISTEN KARTANO SÄILYTETTÄVÄ AVOIMENA KAIKILLE

Lisäksi Hämeen Vasemmistoliitto esittää valtakunnallisesti merkittävän ja historiallisesti arvokkaan Jokioisten kartanon rakennuksineen ja puistoineen säilytettäväksi julkisen toimijan omistuksessa. Myymisen sijaan aluetta tulee kehittää mm. museo- ja matkailukäyttöön avoimena kaikille.

PIIRIHALLITUKSEN HENKILÖVALINNAT

Hämeen Vasemmistoliiton puheenjohtajaksi kolmannelle kaudelle valittiin sairaanhoitaja Juha Hiltunen Riihimäeltä ja varapuheenjohtajiksi yrittäjä Lauri Kotilaisen Heinolasta ja proviisori Anna Kaisa Kupiaisen Lahdesta.

Piirihallituksen jäseniksi valittiin

Matti Laakso, Tammela
Minna Vinni, Riihimäki
Sari Jokinen, Riihimäki
Mika Kiviharju, Riihimäki
Veikko Väänänen, Riihimäki
Tarja Kirkkola-Helenius, Jokioinen
Marianna Rautiainen, Loppi
Arttu Jokikota, Hämeenlinna
Irma Taavela, Hämeenlinna
Ari-Pekka Jaatinen, Janakkala
Elise Lindroos, Janakkala
Olavi Martikainen, Heinola
Manu Mäkinen, Forssa
Juha Ulmanen, Lahti
Elisa Lientola, Lahti

Varajäseniksi valittiin:
Pentti Kirkkola, Jokioinen
Hanna Rokkanen, Hämeenlinna
Juhani Lehto, Hämeenlinna
Hanna Jokinen, Hattula
Hannu Jokinen, Heinola
Sirkka-Liisa Ilvonen, Forssa
Sampsa Rantanen, Riihimäki
Mikko Puustinen, Lahti

1.vpj. Lauri Kotilainen ja pj. Juha Hiltunen. 2.vpj Anna Kaisa Kupiainen oli estynyt kokouksesta.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Juha Hiltunen
p. 040 936 3972
s-posti: juhahiltunen.jh(a)gmail.com