Hä­meen Va­sem­mis­to­liit­to vaa­tii hal­li­tus­ta jat­ka­maan toi­sen as­teen kou­lu­tuk­sen mak­sut­to­muut­ta  

Hallitus on päättänyt rajata toisen asteen maksuttomuutta sen kalenterivuoden loppuun, kun nuori täyttää 18 vuotta. Hämeen Vasemmistoliitto vaatii hallitusta perääntymään tästä kehysriihessä tekemästään päätöksestä. 

Mikäli hallitus kuitenkin pysyy jo tekemässään päätöksessä, esitämme, että Hämeen kunnat ja kaupungit jatkavat maksuttomien oppimateriaalien tarjoamista koko toisen asteen opintojen ajan. Oppivelvollisille myönnettiin valtakunnallisesti elokuussa 2021 maksuttomat oppimateriaalit sen vuoden loppuun asti, jona nuori täyttää 20 vuotta. Muutoksen ansiosta jokaisella nuorella on mahdollisuus suorittaa lukion tai ammatillisen koulutuksen tutkinto riippumatta perheen taloudellisesta tilanteesta.  

Kunnat ovat aiemminkin jättäneet toteuttamatta haitallisia uudistuksia paikallisesti, esimerkiksi varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja kasvattavien ja subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta rajaavien päätösten kohdalla Sipilän hallituksen aikana. 

Hallituksen päätös tarkoittaisi, että toisen asteen opinnot tulisivat maksullisiksi kesken opintojen, useimmille viimeisen lukukauden osalta. 

– Maksuttomuus vaikuttaa koulutuksen tasa-arvon toteutumiseen ja vähentää eriarvoisuutta. Nuori voi hakeutua haluamaansa opiskelupaikkaan riippumatta perheensä taloudellisesta tilanteesta, toteaa Hämeen Vasemmistoliiton puheenjohtaja Sari Auvinen. 

Vuoden 2022 Lukiolaisbarometrin mukaan 45 prosenttia ensimmäisen vuoden opiskelijoista koki maksuttomuuden vaikuttaneen lukioon hakeutumiseen. Maksuttomuus vaikutti päätökseen erityisesti opiskelijoilla, joiden vanhemmista vähintään toinen on työtön, kumpikaan vanhemmista ei ole korkeakoulutettuja tai joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Lisäksi on muistettava, että hallitus päätti kehysriihessä leikata 100 miljoonaa ammatillisesta koulutuksesta. Oppimateriaalien maksullisuudella mahdollisesti saavutettava 12 miljoonan säästö on mitätön sen aiheuttamiin haittoihin nähden.  

Hallituksen päätös rajata maksuttomuutta on herättänyt laajaa vastustusta koulutuskentällä. Suomen lukiolaisten liitto on sanonut muutoksen olevan erityisen kipeä niille nuorille, joilla on vaikeuksia toimeentulon, terveyden tai oppimisen kanssa. Suomen Vanhempainliitto on osaltaan todennut päätöksen olevan ristiriidassa sen tavoitteen kanssa, että jokainen nuori suorittaisi toisen asteen tutkinnon loppuun. Myös opettajien ammattijärjestö OAJ on ilmaissut huolensa uudistuksesta ja todennut sen sotkevan koulutuksen järjestäjien, rehtoreiden ja opettajien arkea. 

– Kanta- ja Päijät-Hämeen kuntien ja kaupunkien ei pidä toimeenpanna hallituksen päätöstä, vaan jatkaa maksuttomien oppimateriaalien tarjoamista toisen asteen loppuun asti. Muutoksesta aiheutuu opettajille lisätyötä ja kunnille hallinnollista byrokratiaa, jonka vuoksi tavoitellut säästöt voivat jäädä saavuttamatta. On tärkeää keskittyä turvaamaan tasa-arvoiset opiskelumahdollisuudet hallinnollisen kikkailun ja turhan lisätyön sijasta, muistuttaa Sari Auvinen. 

Maksuton toinen aste on panostus nuorten tulevaisuuteen ja heidän yhdenvertaisiin koulutusmahdollisuuksiinsa lähtökohdista riippumatta. Meillä ei ole varaa menettää yhtäkään nuorta.