Hä­meen Va­sem­mis­to­liit­to vaa­tii te­hos­tet­tua yh­teis­työn tii­vis­tä­mis­tä nuor­ten päih­deon­gel­mien kit­ke­mi­sek­si

Pandemia ja sen jälkeinen aika on entisestään lisännyt nuorten henkistä pahoinvointia. Tiukat eristystoimet vaikuttivat vahvasti nuorten sosiaaliseen vuorovaikutukseen, ja etäkoulu aiheutti joillekin haastetta oppimiseen. Osa nuorista putosi koulun tavoittamattomiin ja ovat edelleen sillä tiellä. Nuoret kokevat yksinäisyyttä. Yksinäisyys ja henkinen huonovointisuus on ollut koko Suomessa otsikoissa.

Nuorille suunnatut tukea tuovien palveluiden supistuminen ja puute, kuten mielenterveyden tukipalvelut ja koulujen oppilashuollon resurssien vajavuus, on ajanut osan nuorista hakemaan muita ratkaisuja pahoinvoinnin helpottamiseen. Vaikka moni nuori voi hyvin, osa nuorista on joutunut hoitamaan yksinäisyyttään ja ahdistustaan lääkitsemällä itseään päihteillä. Sen myötä on ollut luettavissa uutisissa nuorten lisääntynyt häiriökäyttäytyminen, kuten väkivaltaisuus.

Suomessa olemme Euroopan kärkisijoilla nuorten aikuisten huumekuolematilastoissa. Yksikin kokeilukerta voi aiheuttaa riippuvuuden päihteisiin. THL:n tilastojen mukaan huumeisiin kuolleiden nuorten osuus on huomattavan suuri.

Hämeen Vasemmistoliitto peräänkuuluttaa nyt konkreettista yhteistyötä monialaisesti koko Hämeessä ajantasaisen infon ja avun antamisesta huumausaineista ja niiden vaikutuksista nuorille ja heidän perheilleen. Meidän on kannettava vastuu nuortemme hyvinvoinnista Hämeessä ja koko Suomessa tarjoamalla apua monitahoisesti yhteistyössä päihdetyön ammattilaisten, koulujen, perheiden, poliisin, kokemusasiantuntijoiden ja järjestöjen kanssa. Emme voi jättää nuoriamme yksin.

“Nuoret ovat maksaneet kalliin hinnan pandemian ajasta ja sen jälkeisestä toipumisesta. Me emme voi hukata yhtään nuorta päihteisiin. Nyt on aika toimia”, tiivistää Hämeen Vasemmistoliiton puheenjohtaja Juha Hiltunen.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Juha Hiltunen,
040-9363972, juhahiltunen.jh@gmail.com