Pii­rit ni­meä­vät puo­lue­ko­kouse­dus­ta­jia

Vasemmistoliiton puoluekokous järjestetään Kuopiossa 15.-17.11.2019. Tällä hetkellä käy kova kuhina piireissä kun osastot nimeävät edustajiaan. Tässä lisätietoa edustajien nimeämiseen, jonka deadline sulkeutuu sunnuntaina 18.8.2019

Puoluekokousedustajien valinta ja vaaliyhtymät

Piirihallitukset ovat esittäneet piirien jakamista vaaliyhtymiin seuraavasti:

Häme
Lahti 5
Lahden ympäristö 1
Heinolan alue 1
Riihimäen alue 2
Hämeenlinnan alue 4
Lounais-Häme 2
Edustajia yhteensä: 15
Puoluevaltuutettuja 3

Huomatkaa, että puoluehallitus vahvistaa nämä esitykset vasta 14.8., joten muutokset voivat olla teoriassa mahdollisia.

Puoluekokousedustajien nimeäminen

Puolueen jäsenet ja osastot ovat voineet nimetä puoluekokousedustajaehdokkaita nettilomakkeen kautta 4.8. saakka.

Nettilomakkeen kautta tulleet tiedot toimitetaan osastoille tällä viikolla.

Huomatkaa, että pelkän nettilomakkeen täyttäminen ei riitä edustajaehdokkuuteen, vaan osaston tulee nimetä ehdokkaat kokouksissaan.

Osastojen tulee toimittaa tiedot ehdokkaistaan 18.8. mennessä toiminnanjohtajalle (misha.dellinger@vasemmistoliitto.fi).

Mikäli osastot nimeävät vaaliyhtymästä enemmän edustajia kuin mitä yhtymälle on jyvitetty, järjestetään yhtymän ehdokkaista jäsenäänestys.

Jäsenäänestys järjestetään tämän hetken tietojen perusteella nettiäänestyksenä karkeasti samalla tavalla kuin neuvoa-antava äänestys hallitukseen lähdöstä.

Kaikkeen tästä liittyvästä voi toiminnanjohtajalle myös soittaa numeroon: 040 673 8711

Puoluevaltuutettujen valinta ja piirien ehdokkaiden nimeäminen luottamustehtäviin ja muita käytännön päätöksiä

Piirien syyskokoukset päättävät puoluevaltuutettujen nimeämiskäytännöistä. Samoin piirin virallisista ehdokkaista. Piirihallitusten kokouksissa on kuitenkin jo käsitelty ehdokkaiden nimeämistä ja useampi ilmoittanut kiinnostuksensa luottamustehtäviin.

Nyt on viimeistään aika nimetä ehdokkaita ja ilmaista kiinnostus puolueen puheenjohtajistoon, puoluehallitukseen sekä puoluevaltuustoon ja sen puheenjohtajistoon.

Toiminnanjohtaja pyrkii järjestämään jokaiselle luottamushenkilöpaikkaan ehdolla olevalle mahdollisuuden vierailla kaikissa Läntisen alueen piireissä. Nämä ajoittuvat todennäköisesti syys-lokakuulle. Tästä kannattaa olla minuun yhteydessä.

Ilmoitattehan myös kiinnostuksenne puoluekokousvirkailijaksi toiminnanjohtajalle.

Puoluekokouksen valmisteluun ja edustajavalintaan liittyvät päivämäärät

 Tässä vielä kertauksen vuoksi tärkeimmät päivämäärät:

9.8.2019 Piirien tehtävä viimeistään mahdolliset esitykset vaaliyhtymistä puoluekokousedustajien alueellisen tasapainon turvaamiseksi.

 

14.8.2019 Puoluehallitus vahvistaa vaaliyhtymät.

 

18.8.2019 Puoluekokousedustajaehdokkaiden asettamisaika päättyy (nettilomake sulkeutuu 4.8.)

 

9.–20.9.2019 Puoluekokousvaalit = piirien jäsenäänestykset puoluekokousedustajista

 

1.10.2019 Piirien on viimeistään toimitettava puoluekokousvaalien tulokset puoluetoimistolle.

 

5.–6.10.,

12.–13.10., 19.–20.10.

Suositus piirien syyskokousten ajankohdiksi. Kokouksissa valitaan piirikohtaiset puoluevaltuuston jäsenet ja varajäsenet.
31.10.2019 Viimeinen päivä piirien lähettää puoluetoimistolle esitykset puoluekokousvirkailijoiksi (kokouksen puheenjohtajat, valiokuntien puheenjohtajat ja jäsenet, ääntenlaskijat ja pöytäkirjantarkastajat).

 

5.11.2019 Viimeinen päivä piirien toimittaa puoluekokousvaltakirjat puoluetoimistolle.

 

15.–17.11.2019 Puoluekokous, Kuopion musiikkikeskus

 

Piirin syyskokous:

Häme: la 19.10. Riihimäellä

Kutsut lähetetään syyskuun aikana.