EI KIL­PAI­LE­VIA, VAAN KO­KO­NAIS­TA­LOU­DEL­LI­SIA RAI­DE­RAT­KAI­SU­JA

Hämeen vasemmistoliitto ottaa kantaa itäisiin ratalinjauksiin.

EI KILPAILEVIA, VAAN KOKONAISTALOUDELLISIA RAIDERATKAISUJA

Hämeen vasemmistoliiton hallitus vaatii faktaperustaista päätöksentekoa itäisten ratalinjauksien kohdalla. Ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää ensisijaisesti pikaista Savon ja Karjalan ratojen parantamistoimia ja pääradan vahvistamista ratakapasiteetin lisäämiseksi. Jo tehtyjen investointien kanssa kilpailevat ratalinjat eivät vastaa ilmastotavoitteisiin ja nämä on syytä unohtaa.

Itäisistä ratalinjauksista näyttää olevan etenemässä Porvoo-Kouvola Itärata, vastoin Väylän selvitystä, jonka mukaan nykyisten ratojen korjaaminen on investointina kannattavin ja nopeuttaa matka-aikoja saman verran kuin oikaisu Porvoosta Kouvolaan. Toteutuessaan Itärata heikentäisi jo toteutetun Lahden oikoradan kannattavuutta ja Päijät-Hämeen elinvoimaa.

Rataliikennettä kehitettäessä, tulee kiinnittää huomio yhteiskunnallisiin kokonaisvaikutuksiin.

Lisätietoja: Puheenjohtaja Juha Hiltunen, 0409363972