Pii­ri­ko­kouk­ses­sa va­lit­tiin puo­lue­val­tuu­te­tut ja otet­tiin kan­taa vam­mais­ten hen­ki­löi­den oi­keuk­sien puo­les­ta

Hämeen Vasemmistoliiton kevätpiirikokous pidettiin Hämeenlinnassa 9.4. Piirikokouksessa käsiteltiin vuoden 2021 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä valittiin puoluevaltuuston edustajat tulevalle puoluekokouskaudelle. Kokouksessa kuultiin kansanedustaja Anna Kontulan katsauksen maailman ajan murroksesta ja yhteiskunnallisesta muutoksesta.

Vammaispalvelulain voimavararajaus ei saa estää itsenäisyyttä

Hämeen vasemmistoliitto vaatii Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueilta ripeitä toimia varmistaakseen vammaisten oikeuksien toteutumisen. Vammaispalvelulain voimavararajausta on käytetty perusteena evätä oikeus henkilökohtaiseen avustajaan. Vammaisen henkilön oikeudesta omien valintojensa toteuttamiseksi tarvitsemaansa henkilökohtaiseen apuun säädetään vammaispalvelulain 8c §:ssä. Pykälän sisältämällä voimavararajauksella on alun perin korostettu vammaisen henkilön oikeutta itse määritellä avun tarkoitus ja toteutustapa.

Asia on ajankohtainen asianajaja Jukka Kumpuvuoren laatiman valituksen vuoksi. YK:n vammaisten oikeuksien komitea on antanut asiassa 7.4.2022 päätöksen, jonka mukaan Suomen valtio on rikkonut vammaissopimuksen 5 artiklaa. Komitean mukaan voimavararajauksella syrjittiin henkilöä vammaisuuden perusteella asiassa, jossa kyse oli henkilökohtaisen avun myöntämisestä vammaisen henkilön kotiin.

Komitean mukaan voimavararajaus ei saa estää tuettua päätöksentekoa tarvitsevan henkilön itsenäistä elämää. Valtiolta edellytetään ryhtymään lainsäädännöllisiin ja sen toimeenpanoa ohjaaviin toimiin estääkseen vastaavat oikeuksien loukkaukset. Komitea edellyttää myös vammaisten oikeusturvakeinojen vahvistamista.

Vammaispalvelulain toimeenpano tehdään hyvinvointialueilla. Aluehallitusten tulee viipymättä varmistaa toiminnan yhdenmukaisuus komitean päätöksen kanssa sekä vahvistaa vammaisten oikeusturvakeinojen käytön mahdollisuuksia paremmalla neuvonnalla.  Kanta- Hämeen ja Päijät-Hämeen Vasemmistoliiton valtuustoryhmät jättävät asiasta valtuustokysymykset varmistaakseen vammaisten ihmisoikeuksien toteutumisen.

Lisätietoa:

https://www.kumpuvuori.fi/vammaisoikeuskomiteavoimavararajaus/

YK vammaisoikeuskomitean julkaisee päätöksen lähitulevaisuudessa verkkosivuillaan. CRPD/C/26/D/46/2018, Hakemus nro 46/2018, päätös 7.4.22

Edustajat puoluevaltuustoon

Kevätpiirikokouksessa äänestettiin Hämeen Vasemmistoliitolle kolme puoluevaltuutettua ja heille varajäsenet. Puoluevaltuuston jäsenet vahvistetaan puoluekokouksessa.

Varsinaisiksi jäseniksi esitetään:

Juha Hiltunen, Riihimäki
Arttu Jokikota, Hämeenlinna
Tarja Kirkkola-Helenius, Jokioinen

sekä varalle:

Sari Auvinen, Hausjärvi
Elisa Lientola, Lahti
Nina Päivärinta, Lahti